Sigorta Bank© bir 7A Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Markasıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Home Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir ?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla devlet hastanelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerden fark ödemeden hizmet almanızı sağlar. SGK ile anlaşması bulunan dilediğiniz özel sağlık kurumunda, istediğiniz doktordan hizmet alabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla SGK teminatının üzerinde olan yüksek maliyetli sağlık harcamalarındaki farkı ödemek zorunda kalmazsınız.

SGK teminatını aşan maliyeti karşılar

SGK teminatını aşan maliyeti karşılar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde aldığınız sağlık hizmeti için SGK’nın hastaneye ödediği tutardan arta kalan hastane ücretini karşılar.

Ailenizi de sağlık poliçenize ekleyebilirsiniz

Ailenizi de sağlık poliçenize ekleyebilirsiniz

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçenize eş ve çocuklarınızı da ekleyebilir, onların da anlaşmalı özel hastanelerden ücret farkı ödemeden sağlık hizmeti almasını sağlayabilirsiniz.

Temel diş bakım hizmetleri sunar

Temel diş bakım hizmetleri sunar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçeniz kapsamında, 1 yıl içerisinde bir kez olmak kaydıyla diş muayene, diş taşı temizleme ve diş röntgen hizmetlerinden anlaşmalı hastane, diş hekimi ve kurumlarımızdan ücretsiz yararlanabilirsiniz.

TEMİNATLAR

Separator-Image-Blue

  • Yatarak Tedavi Teminatı

Rahatsızlığınız sırasında ve tıbben gerekli hallerde anlaşmalı sağlık kuruluşunda yatarak tedavi görmeniz durumunda meydana gelen masraflarınız limitsiz olarak karşılanır. Tek kişilik oda, yemek ve refakatçi masrafları da bu teminat tarafından karşılanır.

 

  • Kanser Destek Teminatı

Poliçe bekleme süresi olan 30 günden sonra medyana gelen kanser rahatsızlıklarının tedavisi için sigortalıya ibra karşılığı 20.000 TL’ye kadar maddi destek imkanı bulunmaktadır.

 

  • Check-up Hizmeti

Sigortalılarımız anlaşmalı sağlık kurumlarımızda genel dahili muayene, akciğer grafisi (tek yönlü), EKG (kalp elektrosu), tam kan sayımı (18 parametre), tam idrar tahlili, sedimantasyon, kan şekeri, total kolesterol kontrolünü kapsayacak şekilde yılda 1 kez check-up hizmetinden yararlanabilirler.

 

  • Acil Yardım Teminatı

Hayati tehlike gösteren acil durumlarda medikal ekip tarafından yerinde müdahale veya en yakın sağlık kuruluşuna kara ambulansı ile götürülmesinde ortaya çıkan masraflar limitsiz olarak teminat altındadır.

 

  • Yapay Uzuv Teminatı

Estetik amaç taşımayan ve bir kaza sonucu meydana gelen uzuv kayıpları için tedarik edilecek olan protez harcamaları 10.000 TL’ye kadar teminat altındadır.

 

  • Meme Kanseri Tarama Hizmeti

40 yaş üstü kadın sigortalılarımız yılda 1 kez ücretsiz olarak mamografi hizmetinden yararlanabilir.

 

  • Diş Bakım Paketi

Sigortalılarımız yıl içerisinde 1 kez olmak şartıyla muayene, diş taşı temizliği, röntgen hizmetlerinden ücretsiz olarak yaralanabilmektedir.

 

  • Kanser 2. Görüş Hizmeti

Kanser teşhisi konan sigortalılarımız için mevcut patolojik sonuçların uluslararası otorite sayılan kurumlarda ikinci görüş alınmak amacıyla sunulmasını kapsamaktadır.