Sigorta Bank© bir 7A Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Markasıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası

Home Deprem Sigortası

Hızlı Destek

    Yardıma mı İhtiyacınız Var ?

    Lütfen destek almak konusunda çekinmeyin. Tamamen ücretsizdir. Genellikle gün içerisinde dönüş sağlanır.

    destek@sigortabank.com.tr
    0216 449 47 51

    Zorunlu Deprem Sigortası Nedir ?

    Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir. Sigorta poliçeleri DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri, bu şirketlerin acenteleri ve banka şubeleri tarafından düzenlenmektedir. 7A SigortaBank diğer tüm sigorta hizmetlerinde olduğu gibi Zorunlu Deprem Sigortası ile de güvenli ve huzurlu bir hayatı sizlere sunmaktadır.

     

    DASK Zorunlu mudur ?

    DASK adı ile bilinen Zorunlu Deprem Sigortası, yaptırılması yasal olarak zorunlu bir poliçedir. Ayrıca ülkemizde tapu, konut kredisi, elektrik ve su aboneliği işlemlerini gerçekleştirirken de deprem sigortası yaptırılması zorunlu tutulmuştur.

    Doğal Afet Sigortalar Kurumu Nedir ?

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ülkemizde, Zorunlu Deprem Sigortası yaygınlık oranını arttırma, Zorunlu Deprem Sigortası uygulama ve yönetim faaliyetlilerinden sorumlu olan 2000 yılında kurulmuş bir kamu kuruluşudur.

    DASK Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Nedir?

    Zorunlu Deprem Sigortası depremin ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılar.

    Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da, Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamı altındadır.

    Yapının ana duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, temeller, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri DASK tarafında teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

    DASK Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Bir meskene ait DASK sorgulama, DASK web sitesi ve E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

    DASK Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

    Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gerekli bilgiler aşağıdaki gibi 3 ana başlıkta toplanabilir.

    • 1. Sigortalının/Sigorta Ettirenin: Adı, TCKN Bilgisi, Vergi Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Bilgisi
    • 2. Sigortalanacak Binanın: Açık Adresi, Tapu Bilgileri, İnşa Yılı, Yapı Tarzı, Toplam Kat Sayısı, Hasar Durumu
    • 3. Meskenin (Dairenin): Brüt Yüzölçümü (m2), Kullanım Şekli

    Hangi Binalar DASK Sigortası Kapsamındadır?

    Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içindeki meskenleri kapsamaktadır.

    6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar DASK kapsamındadır:

    • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
    • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
    • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
    • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
    • Zorunlu Deprem Sigortası, yukarıdaki koşullara uyan; tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, kat irtifakı tesis edilmiş binalar ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

    Hangi Binalar DASK Sigortası Kapsamındadır?

    DASK tarafından teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası, binadaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar. Yangın gibi riskler veya ev eşyaları için teminat sağlamaz.

    Ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası bulunan evin sigorta değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası limitini aşan kısmı ile ev içindeki eşya için deprem teminatı, Konut Paket Sigortası ürünlerimiz kapsamında verilmektedir.

    Konut Paket Sigortası, ev ve içindeki eşyayı yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır.